Det er fortsatt de unge som leder de unge

I store trekk har ikke de personellreformene OMT og URE levert på annet enn innsparing.

Av Jens Jahren, leder YS Stat (Foto: Thomas Brun/NTB kommunikasjon)

I mange av mine ledere i Offisersbladet har jeg skrevet om personell og utdanning. Det er et naturlig tema for oss som fagforening, og helt i tråd med BFOs formål. Det har i tillegg vært meget relevant da endringene de siste årene har vært store og gjennomgripende.

Også her har behovet for endring vært tett knyttet til eksterne leveranser, for utdanning spesielt til McKinseys rapport og Forsvarsdepartementets egen kompetansemelding. Målene og innsalget har vært klart. Bedre evne til både rekruttere og beholde personell, en styrket profesjon og bedre og mer målrettet utdanning.

De to store personellreformene OMT og URE (Ordning for militært og utdanningsreformen) skulle på mange måter fikse alt til det bedre.

Dessverre er resultatet drøyt seks år etter nedslående.

Færre søkere

Det er fortsatt de unge som leder de unge i stort, og mange steder gjør de dette med mindre utdanning enn tidligere. Ståtid har gått marginalt opp og bare et fåtall står ut sin T-35 kontrakt. Det varsles om stadig færre søkere på stillinger og avdelingene har større og større utfordringer med å få riktig kompetanse inn. Et av de symptomene vi ser hver dag er at stillinger nedjusteres i grad og innhold for å tilpasses de som er tilgjengelige for tilsetting.

Utdanningslengde for spesialistene er kuttet til et absolutt minimum og antall plasser på både spesialistutdanning og på krigsskolene ligger langt under behovet. Dette skjer samtidig som et stort antall går av med aldersgrense de neste årene og det er få bak til å fylle plassene.

Les også: – Staten må se at arbeidslivet har endret seg

I store trekk har ikke de store personellreformene OMT og URE levert på annet enn innsparing.

Det er fortsatt mulighet for å snu og komme inn på et bedre spor, men det krever at det tas grep raskt. Alternativene er få, og mangelen på militærprofesjonskompetanse begynner å bli prekær. Det vil ikke gi bedre operativ evne og økt sikkerhet i daglig drift, snarere tvert imot.

Ny rolle

En eventuell snuoperasjon får jeg imidlertid ikke oppleve – i hvert fall ikke som leder av BFO.

Etter snart 15 år i BFO går jeg nå videre til en ny rolle som leder i YS stat.

Det har skjedd mye på disse årene i Forsvaret og i BFO. Jeg er først og fremst takknemlig for de mulighetene jeg har fått av BFO som organisasjon. Det å stå tett på våre medlemmer gjennom besøk ved avdelinger, møter i BFOs regioner eller håndtering av saker for de som står i vanskelige situasjoner har gitt meg mye. BFO er i godt hold og har et godt grunnlag for å gjøre en forskjell for våre medlemmer og for utviklingen av Forsvaret.

Jeg vil fortsatt følge dette tett og være tilgjengelig i min ny rolle. Det ser jeg fram til.

Takk for muligheten og lykke til videre.

Dette innlegget er også publisert i Offisersbladets utgave 1/2023