– Denne gjengen er Forsvarets fremtid

Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) er over. Nå er 267 elever tatt opp til Forsvarets skoler

Tekst: Øyvind Førland Olsen, kommunikasjonsrådgiver (Foto: Forsvaret)

– Denne gjengen med euforisk ungdom er Forsvarets fremtid. Om 30 år finner du den neste forsvarssjefen blant disse.

Det skriver Jon Vestli i en kommentar som du kan lese i neste utgave av Offisersbladet. Befalets fellesorganisasjon har fulgt kandidatene som nå er selektert til videre utdanning ved Forsvarets skoler.

280 skoleplasser

Forsvaret har også dokumentert opptaket der 700 kandidater har kjempet om inn til 280 skoleplasser.

267 elever er nå tatt opp til Forsvarets skoler.

– Jeg er glad på kandidatenes og Forsvarets vegne. Kampen har vært hard, og nå har vi fylt opp alle linjene på høyskoleutdanningene med svært gode kadetter, sier oberstløytnant Stein Garang, som er sjef for Forsvarets opptak og seleksjon, ifølge Forsvaret.

Færre søkere

Til tross for at Forsvaret viser til at de er fornøyde med årets kadetter, har det likevel vist seg vanskelig å rekruttere ungdommer til å ta utdanning innenfor ingeniørutdanningen til Cyberforsvaret.

Der har antallet søkere falt fra 300 søkere til 178 søkere på få år, skriver NRK.

Jon Vestli, som er komeptanseutvikler i BFO, peker også på at Forsvaret har utfordringer knyttet til å få tak nok i unge talenter.

– Det er visse tegn som tyder på at rekrutteringen er i ferd med å flate ut og at de endringer som kom i kjølvannet av utdanningsreformen, ikke gir ønsket effekt.

– Forsvarets avdelinger skriker etter cyberkompetanse – men det skjer ingenting til tross for mange skriv og analyser som viser det åpenbare, skriver Vestli.