De tre første F-16 er overlevert til Romania

Under en seremoni på Rygge mottok den rumenske ambassadøren Marius-Cristian Bădescu de første F-16 flyene av forsvarsminister Bjørn-Arild Gram.

Tekst & foto: Einar Holst Clausen, journalist

Det skjedde tirsdag 28 november.

Sjef 134 luftving oberst Thomas «Timber» Harlem ønsket et stort pressekorps velkommen. Det ble gitt orientering om en tidkrevende prosess, med avklaringer, forhandlinger, papirarbeid, grundig vedlikehold og testflyginger før overlevering.

Avhendingsprosjektet støttet av Forsvarets logistikkavdeling (FLO), samt Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS), har bidratt til at Romania nå mottar de best vedlikeholdte og moderne F-16 flyene i Europa, ifølge Forsvaret.

Salgssummen er på 5 milliarder kroner for flyene der de fleste av dem har rundt 2000 flytimer igjen før de må pensjoneres. I tillegg medfølger avanserte «pods» og mye reservedeler på kjøpet.

Et godt samarbeid

Den rumenske ambassadøren takket for en god kjøpsavtale og berømmet Norge for et utmerket samarbeid, samt at Romania nå mottar 32 meget potente og oppdaterte F-16 fly. Kvaliteten på våre nå solgte 40 år gamle jagerfly, ble bekreftet av testflyger major Kent Harald «Harley» Johansen, som har 30 år bak spakene i F-16 og nå i F-35.

Han kunne fortelle at det kun er selve skroget som er 40 år gammelt. Alt annet er av nyere dato.

Badescu
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) gratulerte den rumenske ambassadøren Marius-Christian Badescu med kjøpet av «norske» F-16.

Forsvarsminister Bjørn-Arild Gram berømmet alle instanser som har bidratt frem til overleveringen, og sa at dette styrker NATO-alliansen i en alvorlig sikkerhetssituasjon i Europa. At Romania med sitt nærvær ved Svartehavet og til Ukraina, nå nesten dobler sin F-16 flåte er tilfredsstillende.

Det er også bra at Norge vedlikeholder det bilaterale samarbeidet med Romania, sa forsvarsministeren.

Flere leveranser

I løpet 2024 skal alle de 32 F-16 flyene være levert til Romania. Det er rumenske flygere som flyr flyene hjem til Romania fra Rygge flystasjon.

Rumenske teknikere har også vært kurset i Norge, da de «norske» F-16 har noe mer avansert software enn F-16 flåten Romania har i dag, men flere av de rumenske jagerflygerne Offisersbladet snakket med, var erfarne F-16 piloter.

De tre første flyene tok av fra Rygge noen timer etter overtagelsen.