BFO møtte Finlands forsvarsminister

Nå er det bare formaliteter som gjenstår før Finland blir Nato-land nummer 31.

Av Øyvind Førland Olsen, kommunikasjonsrådgiver i Befalets Fellesorganisasjon (Foto: Det finske forsvarsdepartementet)

Det skjedde etter at den tyrkiske nasjonalforsamlingen godkjente Finlands Nato-søknad torsdag 30. mars.

Leder i Befalets Fellesorganisasjon Rune Rudberg og nestleder Dag Stutlien er for tiden i Finland i forbindelse NOA-ledermøte (nordisk offisers-alianse) i Helsinki.

Da ble fagforeninger for militært tilsatte i Norge, Finland, Danmark og Sverige samlet.

Tema disse dagene har vært Finland og Sveriges Nato-søknader og felles utfordringer, blant annet i tilknytning til rekruttering samt å beholde personell.

Møtte forsvarsministeren

I forbindelse med NOA-samlingen møtte BFO Finlands forsvarsminister Antti Kaikkonen (bildet).

Antti Kaikkonen
BFO møtte den finske forsvarsministeren Antti Kaikkonen i Helsinki (Foto: Rune Rudberg).

Rudberg forteller at tidspunktet for den tyrkiske godkjenningen av finsk Nato-medlemsskap, kommer samtidig med et markant stemningsskifte i holdningen til Nato.

Nå er det et overveldende flertall på rundt 90 prosent som er positiv til medlemskap i Finland, forteller Rudberg.

Fornøyde finner

– Både presidenten for Upseeriliitto Ville Viita og Jyrki Lukkarinen i Päällystöliitto er veldig fornøyde med Finlands inntreden i Nato, sier Rudberg og sikter til lederne av de finske fagforeningene.

Han viser til at lederen av Officersforbundet, Lars Fresker, er utålmodig og håper Sverige snart slår følge med Finland inn i Nato.