Bilde:

Dag Stutlien er leder i Befalets Fellesorganisasjon (Foto: Øyvind Førland Olsen/Offisersbladet).

BFO om budsjettforslag: – Vi ønsker en enda sterkere satsing på personellet

Regjeringen foreslår en reell økning av forsvarsbudsjettet på 4,2 milliarder kroner. – Dette er en markant økning, men det er et minimum, sier BFO-leder Dag Stutlien.

Av Øyvind Førland Olsen, redaktør i Offisersbladet

– Forslaget til forsvarsbudsjett fra regjeringen gir gode og riktige signaler og prioriteringene er fornuftige, men styrkingen er på et minimum av det som er nødvendig. Når man trekker fra prisvekst og inflasjon samt støtten til Ukraina viser budsjettet en reel økning på ca 4,2 milliarder for 2024.

Det sier Stutlien som ble orientert om forslag til forsvarsbudsjettet for 2024 fredag 6. oktober.

Til tross for en foreslått styrking av forsvarsbudsjettet, mener Stutlien at det er nødvendig med en enda sterkere satsing på personellet i Forsvaret.

Det er også et behov for å erstatte materiell og ammunisjon som har blitt donert til Ukraina.

Og det må skje raskt, sier Stutlien.

– BFO ønsker en enda sterkere satsing på personell og kompetanseheving samt personellnær EBA. Det er viktig i en tid hvor kampen om kompetanse i samfunnet er stor.

– Å vente på Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) gjør at vi mister viktig tid på å utdanne og rekruttere personell. I tillegg bør gjenanskaffelse av kritisk materiell og ammunisjon iverksettes med en gang og ikke avvente en LTP-prosess.