Bilde:

Utvalgslederne i HVs Innsatsstyrker, og sjef for Heimevernet Elisabeth Gifstad Michelsen (nummer to fra venstre)

BFO orienterte utvalgsledere i HVs innsatsstyrker

Sjef Heimevernet Elisabeth Gifstad Michelsen var én av dem som ble orientert om hvilke rettigheter HVs innsatsstyrker har som medlemmer i BFO.

Tekst og foto: Inge Øyen

I forbindelse med at Sjef Heimevernet (HV) gjennomførte møte med utvalgslederne i HVs Innsatsstyrker samt deler av HV-stab på Gardermoen, lørdag 21.-22. mai, var arbeidstakerorganisasjonene invitert til å orientere om hva de kunne tilby personell som tilhører HVs Innsatsstyrker.

BFO var representert ved nestleder, Rune Rudberg, forhandlingsleder Grethe Bergersen og HTV HV, Inge Øyen.

BFO fikk på en saklig og god måte presentert sitt tilbud til personell i HVs Innsatsstyrker og var tydelig på at BFO ikke har partsrettigheter i henhold til Hovedtariffavtalen (HTA) for personellet i Innsatsstyrkene.

BFO gir tilbud til personell i HVs Innsatsstyrker i form av fordelsmedlemsskap med tilgang til BFOs forsikringsordninger samt rabattavtalene BFO har fremforhandlet for alle sine medlemmer.