Leder i Befalets Fellesorganisasjon er kritisk til å fjerne velferdstilbud

– Muligheten til å ta seg en øl befalsmesser er et velferdstilbud som er viktig for forsvarsansatte, sier Rune Rudberg.

Tekst og foto: Øyvind Førland Olsen og Viggo Holm, Befalets Fellesorganisasjon

De siste ukene har det blir skrevet om varslingssaker i Forsvaret knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Søkelyset har også blitt rettet mot befalsmessene og alkoholserveringen der.

KrF-politiker Olaug Bollestad har blant annet sagt at reduserte alkoholpriser i Forsvaret er en «ukultur».

BFO-leder Rune Rudberg er kritisk til at de som jobber i Forsvaret kan miste et viktig velferdstilbud i Forsvaret.

Trygge omgivelser

– Muligheten til å ta seg en øl i befalsmesser er et velferdstilbud som er viktig for forsvarsansatte, særlig med tanke på at flere tjenestegjør steder der det ikke er mange arenaer for sosialisering. Alkoholserveringen skjer i trygge omgivelser der folk passer på hverandre, sier Rune Rudberg.

Han viser til at befalsmessene er «stuen» til de ansatte og må forstås slik.

– Dette er ikke en åpen pub eller bar for alle, og det er strenge interne regler for drift, oppførsel og bekledning, sier Rudberg.

Viktig funksjon

Han viser til at Forsvaret selv erkjenner at fritidmesser har en viktig funksjon i Forsvaret.

– Jeg har samtidig informert Forsvarets ledelse om at vi selvfølgelig er med på en eventuell gjennomgang rundt tilbudet.

På Forsvarets egne sider heter det blant annet om begrunnelsen for messer at:

«Mange av leirene våre ligger langt unna byer og tettsteder, med få eller begrensede sivile kultur- og underholdningstilbud. Derfor er det viktig for Forsvaret å ha trygge arenaer hvor ansatte kan samles på fritiden sin.».