Skoletillegget: Utbetalinger på rundt 70 millioner kroner

Forsvaret er i gang med å følge opp dommen fra lagmannsretten.

Av Lars Omberg, forhandslingsleder tariff i BFO (Illustrasjonsfoto: Adobe Stock)

BFO og NOF var i møte med Forsvarsstaben 22. mars. Tema var oppfølging av kjennelsen fra Høyesteretts ankeutvalg i forbindelse med undervisningstillegget.

Forsvaret er i gang med å følge opp den rettskraftige dommen fra Borgarting lagmannsrett. De som er omfattet av dommen vil i løpet av april få tilsendt et skriv med informasjon fra Forsvaret som sier noen om veien videre.

Les også: Skoletillegg-dommen er rettskraftig

Foreløpige anslag viser at det er relativt stor variasjon på hva den enkelte tilkommer av utbetaling.

Det vil ta noe tid å kvalitetssikre data som gir grunnlag for utbetaling. Det er fordi det er en individuell gjennomgang av hver enkelt sak.

Forsvaret ønsker at utbetalingen til den enkelte skal bli så presis som mulig før utbetalingen skjer for å minimere faren for feilutbetaling.

Utbetalingen vil skje så raskt som mulig, men ikke før over sommeren.

BFO og NOF skulle ideelt sett at utbetalingene kom tidligere, og vi forventer at dette blir prioritert og at det settes på ekstra ressurser slik at utbetalingene kommer så raskt som mulig.