Hva er elev- og kadettlån?

Elev- og kadettlånet er et gebyrfritt usikret lån til lav rente for elever ved Forsvarets Høgskole (FHS). Renten følger boliglånsrenten til Forsvarets Personellservice.

 • Lånet nedbetales når plikttjenesten begynner etter endt skolegang
 • Du kan søke inntil kr. 15.000,- pr. studieår, maksimalt inntil kr. 45.000,-
 • Lånet administreres av Forsvarets Personellservice med BFO som kausjonist

Hvem kan søke?

 • BFO-medlemmer som er elever ved Forsvarets skoler, med plikttjeneste i ettertid og som ikke mottar lønn under skolegang
 • Søkers totale lån kan ikke overstige 1G
 • Søker kan ikke stå oppført med betalingsanmerkninger

Hvordan søker jeg?

 • Søknad/gjeldsbrev for elev- og kadettlån skrives ut og fylles ut.
 • Underskriften din må bekreftes av 2 vitner. Vitner må være myndige norske statsborgere.
  Utfylt søknad/gjeldsbrev sendes i original, sammen med utskrift fra gjeldsregisteret og kopi av utdanningskontakt til:
  Befalets Fellesorganisasjon
  Postboks 501 Sentrum
  0105 Oslo

Søknaden blir kredittvurdert av Forsvarets Personellservice. Innvilgede lån utbetales til kontonummeret som oppgis på søknaden/gjeldsbrevet.

Hvordan betjenes lånet?

Dette er et lån som en gang skal betales tilbake. BFO ønsker ikke å oppfordre noen til å låne penger til rent forbruk, men skal du først ta opp lån, er dette et gunstig lån.

 • Renten påløper fra utbetalingstidspunkt, men du begynner ikke å betale avdrag på lånet før du er ferdig med utdannelsen og mottar lønn. Lånet må nedbetales i løpet av plikttjenesten.
 • Nedbetalingen skjer gjennom lønnstrekk til Forsvarets Personellservice.

Øvrige spørsmål

Se vilkår for elev- og kadettlån for mer informasjon.

For spørsmål om elev- og kadettlånet ta kontakt med Forsvarets Personellservice på tlf: 21075730 eller send en mail til: forvaltning@fp.no