Bolig og kvarter

Enhver arbeidstaker i Forsvaret har et selvstendig ansvar – i likhet med andre borgere i samfunnet- for å skaffe seg et sted å bo. Forsvarets særegenhet medfører imidlertid at arbeidsgiver må kunne ha et relevant botilbud.

Forsvarets boligtilbud

Forsvarsbygg leier ut tjenesteboliger og kvarter til Forsvarets tilsatte, og ivaretar kontraktsforholdet med den enkelte leietaker. Samhandlingen mellom Forsvaret og Forsvarsbygg reguleres i sentral og lokale avtaler. Basen skal benyttes til både søknad og tildeling av tjenestebolig og kvarter.

BFO opplever dessverre at mange av våre medlemmer, og personell i Forsvaret for øvrig, enten ikke har tilgang på bolig eller kvarter, eller at det som tilbys er av en så dårlig standard at det går ut over livskvalitet, og i verste fall helsen til den enkelte.

På denne siden har vi samlet relevant regelverk innenfor tema bolig og kvarter.

Du kan kreve reduksjon av husleie, dersom følgende krav ikke er oppfylt:

 • Kvarter er mindre enn 20 kvm
 • Flere enn 4 brukere av dusj/toalett ved deling av dette
 • Deler rom med en eller flere
 • Ikke kokemuligheter
 • Ikke do/dusj knyttet til rommet
 • Ikke vasking av kvarter
 • Ikke TV/Internettmuligheter
 • Mangelfull møblering (Normalt: seng/sofa, stoler, bord, garderobeskap)

Last ned vår mal for reduksjon av husleie her (kun for medlemmer)

BFO jobber for:

 • Forsvarets boligpolitikk skal være et viktig personalpolitisk instrument.
 • Et tilfredsstillende bolig- og kvartertilbud skal være tilgjengelig ved beordring og skifte av tjenesteområde. Boligene skal ha en standard som er vanlig i samfunnet for øvrig.
 • Kadetter må sikres tilgang på tilfredsstillende fasiliteter, som er tilpasset antallet som bor der, samt en forutsigbar boligsituasjon under utdanning.
 • Det må skapes forutsetninger for at tilsatte trives over tid, og dermed øke evnen til å beholde personell, gjennom å få på plass EBA-fasiliteter ved økt nybygging og forbedret vedlikehold, utvikle pendlerordninger som er tilpasset dagens familier og arbeidsmønstre hvor to-karriere er en forutsetning.