Bolig og kvarter

For BFO er det viktig at det tilbys et tilfredsstillende bolig- og kvartertilbud, og at dette skal være tilgjengelig ved beordring og skifte av tjenesteområde.

Forsvarets boligtilbud

Vi opplever dessverre at mange av våre medlemmer og personell i Forsvaret for øvrig enten ikke har tilgang på bolig eller kvarter, eller at det som tilbys er av en så dårlig standard at det går ut over livskvalitet, og verstefall helse.

På denne siden har vi samlet relevant regelverk innenfor tema bolig og kvarter, og besvart noen ofte stilte spørsmål.

BFO jobber for:

 • Et tilfredsstillende bolig- og kvartertilbud skal
  være tilgjengelig ved beordring og skifte av
  tjenesteområde.
 • Bolig/kaserne skal ha en standard
  som er vanlig i samfunnet for øvrig.
 • Sikre kadetter tilgang på tilfredsstillende
  fasiliteter, som er tilpasset antallet som bor
  der, samt sikre en forutsigbar boligsituasjon
  under utdanning.
 • Forsvarets boligpolitikk skal være et viktig personell-politisk instrument.

Utdrag fra prinsipp- og handlingsprogram 2020-2023.

Du kan kreve reduksjon av husleie, dersom følgende krav ikke er oppfylt:

 • Kvarter er mindre enn 20 kvm
 • Flere enn 4 brukere av dusj/toalett ved deling av dette
 • Deler rom med en eller flere
 • Ikke kokemuligheter
 • Ikke do/dusj knyttet til rommet
 • Ikke vasking av kvarter
 • Ikke TV/Internettmuligheter
 • Mangelfull møblering (Normalt: seng/sofa, stoler, bord, garderobeskap)

Last ned vår mal for reduksjon av husleie her (kun for medlemmer)