HTV/ATV Konferansen 2024

Tradisjonen tro inviterer BFO dere til HTV/ATV-konferanse! Dette er en arena hvor de tillitsvalgte skal få tilført kunnskap og diskutere aktuelle saker. Temaene på samlingen er Hovedtariffavtale, lokale lønnsforhandlinger og pensjon. Samlingen vil bli gjennomført i perioden 26.- 27. august på Scandic Hotell Hamar. Informer din HTV og meld deg på!

Ønsker du å delta?

For å delta på dette arrangementet må du være medlem av BFO