BFO UNG konferansen 2024

Konferansen der unge medlemmer møtes! Der de unge får faglig påfyll og diskusjonen går. Der de unge gir BFO direkte tilbakemeldinger på hva som skal til for at BFO skal bli bedre. Konferansen er de unge medlemmenes talerør inn til BFOs politiske ledelse. Den gjennomføres årlig og er en svært god arena for sosialisering, nettverksbygging, foredrag og diskusjoner. Hensikten er å skape en arena der unge medlemmer kan samles på tvers av gren, grad og lokasjon. BFO får bedre kjennskap til sine unge medlemmer, samt at medlemmene får økt kunnskap og kjennskap til BFO. Konferansen skal ha en god og trygg sosial ramme, slik at den bidrar til utvidet nettverk. I år gjennomføres konferansen på Kielfergen. Meld deg på!

Ønsker du å delta?

For å delta på dette arrangementet må du være medlem av BFO