ATV-HTV - konferansen 2022

Endelig! Etter tre år inviterer vi til en av våre viktigste samlinger for tillitsvalgte.

ENDELIG! Etter tre år inviterer BFO til en av de viktigste samlingene for tillitsvalgte. Vi samles på Hamar og målet er at vi skal bli over 100 stykker som arbeider for våre medlemmers rettigheter. Temaene på samlingen er ny Hovedtariffavtale, lokale lønnsforhandlinger, nye bestemmelser for HR-området, HTV'enes dag, sosialt samvær og mange diskusjoner. Informer din HTV og meld deg på!

Ønsker du å delta?

For å delta på dette arrangementet må du være medlem av BFO