Tillitsvalgt som leder

"Kunnskap uten evne til å anvende den skaper ikke endring". Det å være tillitsvalgt er en lederfunksjon, hvor du forvalter både tillit og makt på vegne av dine medlemmer. Gjennom dette kurset retter vi søkelyset på deg som leder og tillitsvalgt gjennom teori, diskusjoner og gruppearbeider. Målet er at å skape bedre trygghet i rollen samt bevissthet om hvilke muligheter som ligger i det å være en part i arbeidslivet.

Ønsker du å delta?

For å delta på dette arrangementet må du være medlem av BFO