Lover og avtaler del 1

Det kommer ny Hovedavtale i Staten denne høsten. Dette kurset retter søkelyset på denne, sammen med grunnleggende innføring i tariff og de mest sentrale bestemmelsene i de nye personellreglementene i Forsvaret.

Ønsker du å delta?

For å delta på dette arrangementet må du være medlem av BFO