Lover og avtaler

Det har skjedd endringer i Hovedtariffavtalen og bestemmelser som regulerer personellforvaltningen av militært tilsatte. Dette vil være de to temaene for dette kurset, sammen med en kort innføring i Hovedavtalen i Staten. Kurset er en del av den grunnleggende opplæring som våre tillitsvalgte har behov for, og gjør deg i stand til å svare ut de fleste spørsmål.

Ønsker du å delta?

For å delta på dette arrangementet må du være medlem av BFO