Forhandlinger og omstilling i Staten

Dette er et grunnleggende kurs i forhandlinger og omstilling i staten. Kurset er nyttig for alle tillitsvalgte og gir en innføring i reglene og prosessene rundt omstilling i statlig sektor og drøftinger og forhandlinger etter hovedavtalen, og hovedtariffavtalens bestemmelser. Som tillitsvalgte kan økt forståelse og kunnskap rundt forhandlinger bidra til at medlemmene blir bedre ivaretatt. Ved å håndtere både muligheter og hindringer øker sannsynligheten for å lykkes i ulike drøftings- og forhandlingssituasjoner.

Ønsker du å delta?

For å delta på dette arrangementet må du være medlem av BFO