Forhandling & påvirkning

Kurset skal gi deltakeren kunnskap om hvordan man oppnår den beste avtalen i en forhandling gjennom å bruke enkle verktøy for strategiske og taktiske forberedelser, vurderinger i gjennomføring og evalueringen etterpå. I dette ligger det elementer fra psykologi, konfliktteori, retorikk og mye praksis.

Ønsker du å delta?

For å delta på dette arrangementet må du være medlem av BFO