BFOs 12. ordinære kongress

Kongressen er BFOs høyeste myndighet og består av 1,25 % av BFOs stadig tjenestegjørende medlemmer. NB! Påmelding og registrering via Regionstyreleder, delegatleder, Leder BFO eller stabssjef på eget system. Deltakere mottar egen forsendelse med informasjon om registrering. I kongressen vedtas det bl.a: Valg av politisk ledelse BFO (leder og nestleder) Økonomiplan Vedtekter Prinsipp- og handlingsprogram

Ønsker du å delta?

For å delta på dette arrangementet må du være medlem av BFO