BFO UNG Konferansen 2023

Konferansen der unge medlemmer møtes! Der de unge får faglig påfyll og diskusjonen går. Der de unge gir BFO direkte tilbakemeldinger på hva som skal til for at BFO skal bli bedre.

BFO UNG konferanse 2023 er en årlig konferanse for BFO sine unge medlemmer. Det er en fin arena å samles og lære av hverandre.

Konferansen gjennomføres årlig og er en god god arena for sosialisering, nettverksbygging, foredrag og diskusjoner.

BFO UNG konferansen 2023 gjennomføres i Oslo helgen 27-29.10.

Her er noen viktige poeng om konferansen:

 1. Formål:
  • Konferansen har som hovedmål å gi unge medlemmer i BFO en plattform for faglig utvikling, sosialisering, nettverksbygging og meningsutveksling.
  • Hensikten er å skape en arena der unge medlemmer kan samles på tvers av gren, grad og lokasjon.
  • Konferansen gir BFO muligheten til å bedre forstå sine unge medlemmer og deres behov, samtidig som medlemmene får økt kunnskap om BFOs rolle og arbeid.
 2. Innhold:
  • Konferansen tilbyr aktiviteter, foredrag, diskusjoner og faglig påfyll. Utfyllende program kommer.
 3. Kommunikasjon med BFO:
  • Konferansen gir en unik mulighet for de unge medlemmene å gi direkte tilbakemeldinger til BFOs politiske ledelse.
  • Dette gjør konferansen til et viktig talerør for de unge medlemmene, slik at deres stemmer og synspunkter blir hørt og tatt i betraktning.
 4. Sosial Ramme:
  • I tillegg til de faglige aspektene legger konferansen også vekt på å tilby en trygg og hyggelig sosial ramme.
  • Dette oppfordrer til nettverksbygging og sosial interaksjon, som er viktig for å styrke samholdet blant de unge medlemmene.

I sin helhet er BFO UNG konferanse 2023 en viktig begivenhet som fremmer engasjement, kunnskap og samarbeid blant de unge medlemmene i BFO. Den gir en unik mulighet for både organisasjonen og medlemmene å dra nytte av hverandre.

Ønsker du å delta?

For å delta på dette arrangementet må du være medlem av BFO