BFO UNG Konferanse 2022

Vil du møte unge medlemmer fra andre avdelinger og forsvarsgrener? Registrer deg nå!

Konferansen er de unge medlemmenes talerør inn til BFOs politiske ledelse. Den gjennomføres årlig og er en svært god arena for sosialisering, nettverksbygging, foredrag og diskusjoner. Hensikten er å skape en arena der unge medlemmer kan samles på tvers av gren, grad og lokasjon. BFO får bedre kjennskap til sine unge medlemmer, samt at medlemmene får økt kunnskap og kjennskap til BFO. Konferansen skal ha en god og trygg sosial ramme, slik at den bidrar til utvidet nettverk.

Ønsker du å delta?

For å delta på dette arrangementet må du være medlem av BFO